Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Κεντρική Αποθήκευση Δεδομένων

Ως κεντρική αποθήκευση δεδομένων, νοείται ένας αποθηκευτικός χώρος προσβάσιμος από όλους τους χρήστες του δικτύου, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η κεντρική αποθήκευση δεδομένων απαιτείται συνήθως σε δίκτυα μέσου και μεγάλου μεγέθους, καθώς ο όγκος των δεδομένων είναι τέτοιος που κάνει απαγορευτική τη διαχείριση τους σε μεμονωμένα αποθηκευτικά μέσα.

Για το σκοπό αυτό υπάρχουν λύσεις που ξεκινούν από το 1TByte (TerraByte) και φτάνουν σε εκατοντάδες PBytes (PetaBytes), ενώ ανάλογα με τον τρόπο που υλοποιούνται αυτές οι λύσεις στο εταιρικό δίκτυο διακρίνονται στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Στοχεύοντας στην προσφορά αξιόπιστων και ολοκληρωμένων λύσεων στην αποθήκευση των πολύτιμων εταιρικών δεδομένων, διαθέτουμε λύσεις της εταιρείας HewlettPackard, ικανές να καλύψουν και το πλέον απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.