Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Συστήματα αποθήκευσης δεδομένων

Όπως όλοι γνωρίζουμε, Πληροφορική σημαίνει δεδομένα, που πρέπει να αποθηκευτούν να προστατευθούν και να είναι προσβάσιμα από τους χρήστες που τα χρειάζονται στην εργασία τους αλλά και στους ελεγκτικούς (νομοθετικούς, φορολογικούς κλπ.) μηχανισμούς.

Για την αποθήκευση των πολύτιμων εταιρικών δεδομένων έχει αναπτυχθεί μια ευρεία σειρά λύσεων τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και σε επίπεδο λογισμικού για τη βελτιστοποιημένη αποθήκευση, διαχείριση, προστασία αλλά και ανάκτησή τους σε περίπτωση βλάβης κάποιου υλικού.

Ενδεικτικές λύσεις που προσφέρονται από την εταιρεία μας παρουσιάζουμε παρακάτω.