Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας οποιασδήποτε επιχείρησης, ακόμη και για φορολογικούς λόγους, απαιτείται η συνεχής και αξιόπιστη λήψη αντιγράφων ασφαλείας των πολύτιμων επιχειρηματικών δεδομένων σας. Οι προσφερόμενες λύσεις τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο και υλικού καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών από τη λήψη αντιγράφων λίγων δεκάδων GBytes σε ένα εξυπηρετητή μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, έως μερικών PBytes για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας του συνόλου του πληροφοριακού εξοπλισμού μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων.

Δεδομένου του πλήθους των προσφερόμενων λύσεων παρουσιάζουμε ενδεικτικές λύσεις ανάλογα με το μέγεθος της πληροφοριακής υποδομής της καλυπτόμενης επιχείρησης.