Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Ειδικές Εφαρμογές

Η δυνατότητα της MARAC για την προμήθεια εξοπλισμού και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, επεκτείνεται και σε άλλους τομείς που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή και στη σχεδίαση/υλοποίηση ειδικών έργων.  Τέτοιοι τομείς είναι η αυτόνομη παραγωγή ενέργειας μέσω Η/Ζ βασισμένων σε αεριοστρόβιλο, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Φ/Β συστημάτων και συστημάτων κύκλου Rankine και τέλος ειδικά έργα όπως η χρήση συστημάτων ΣΗΘ σε γεωργικές επιχειρήσεις (θερμοκήπια).