Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Γεωθερμικός Κλιματισμός

Είναι η εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας που είναι αποθηκευμένη στο έδαφος, από τη συνεχή πρόσκρουση της ηλιακής ακτινοβολίας, για τον κλιματισμό χώρων.

Αυτή η ενέργεια, που ονομάζεται αβαθής γεωθερμία, είναι διαθέσιμη σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης.

Η εκμετάλλευση αυτής της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας γίνεται μέσω συστημάτων γεωθερμικών αντλιών θερμότητας τα οποία αποτελούνται από τρία μέρη:

  1. την αντλία θερμότητας (συνήθως νερού-νερού)
  2. το γεωεναλλάκτη για τη χρήση του υπεδάφους ως δεξαμενή θερμότητας
  3. το εσωτερικό κύκλωμα θέρμανσης/ψύξης

Τα συστήματα με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα ψύξης/θέρμανσης, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι:

  • Παραγωγή ζεστού και κρύου νερού για θέρμανση και ψύξη καθώς και ζεστού νερού χρήσης από το ίδιο μηχάνημα.
  • Πλήρης αποδέσμευση από το πετρέλαιο και τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές του.
  • Μεγάλη εξοικονόμηση σε χρήματα λόγω της μεγάλης τους απόδοσης σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα.
  • Εξοικονόμηση χώρων, αφού δεν υπάρχει ανάγκη για δεξαμενή πετρελαίου και καμινάδα (δεν έχουμε καύση πετρελαίου ή άλλου καυσίμου).
  • Πληρωμή μετά την κατανάλωση χωρίς την ανάγκη προαγοράς πετρελαίου.
  • Είναι φιλικά προς το περιβάλλον αφού δεν υπάρχουν εκπομπές ρύπων.