Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής & Θερμικής Ενέργειας (ΣΗΘ)

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) ορίζεται ως η ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιμης θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο μίας διαδικασίας (από την ίδια πηγή ενέργειας).

Ως πηγή ενέργειας σε μονάδες ΣΗΘ μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε καύσιμο (συμβατικό ή ανανεώσιμο).

Τα καύσιμα τα οποία σήμερα κυριαρχούν για οικονομικούς αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους είναι το Φυσικό Αέριο, το Βιοαέριο και η Βιομάζα.

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας είναι δυνατή με:

  • Συστήματα ΣΗΘ βασισμένα σε Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)
  • Συστήματα ΣΗΘ βασισμένα σε Αεροστρόβιλους
  • Συστήματα ΣΗΘ βασισμένα σε Ατμοστρόβιλους
  • Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου
  • Κυψέλες Καυσίμου

Με την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση της παραγόμενης θερμικής ενέργειας, η συνολική απόδοση μιας μονάδας ΣΗΘ μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει το 80%.

Η Συμπαραγωγή προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας που κυμαίνεται μεταξύ 15% έως 40% σε σύγκριση με την ξεχωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από συμβατικά συστήματα (ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και λέβητες νερού/ατμού).