Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Yποστήριξη και Συντήρηση

Ανάλογα με την τεχνολογία που καλείται να υποστηρίξει και τις ανάγκες του πελάτη, η MARAC είναι σε θέση να προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης διαφόρων επιπέδων. Τεχνική υποστήριξη σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα είναι διαθέσιμες (24x7) ή εναλλακτικά 8 ώρες την ημέρα και για 5 μέρες την εβδομάδα (8x5). Επιπρόσθετα, οι πελάτες μας μπορούν να υποστηριχτούν τόσο μέσα από το τηλεφωνικό μας κέντρο (Help desk) όσο και online.
 
Ακόμα, παρέχονται υπηρεσίες παροχής και διαχείρισης ανταλλακτικών, παρακολούθησης της απόδοσης του δικτύου και εργασίες συντήρησης αυτού, αναβάθμισης δικτύων, προληπτικής συντήρησης και ανίχνευσης βλαβών από απόσταση.