Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Eγκατάσταση και Υλοποίηση Δικτύων

Η MARAC είναι σε θέση να προσφέρει σύνθετα τηλεπικοινωνιακά έργα «με το κλειδί στο χέρι». Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων που συχνά απαιτούν τη συνδυασμένη χρήση διαφορετικών τεχνολογιών και την ενοποίηση αυτών στα πλαίσια του έργου.

Η τεχνογνωσία και εμπειρία των μηχανικών της MARAC καθιστά δυνατή την υλοποίηση σύνθετων έργων υψηλής τεχνολογίας που απαιτούν διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μεταξύ προηγμένων συστημάτων.

Οι υπηρεσίες εγκατάστασης που προσφέρει η MARAC περιλαμβάνουν τις διαδικασίες της πρόσκτησης χώρου, εγκατάστασης και ενεργοποίησης και όλων των κατασκευαστικών εργασιών που χρειάζονται. Αυτές, μπορεί να αφορούν την τοποθέτηση πυλώνων, ιστών και των κατασκευών που υποστηρίζουν, την κατασκευή δικτύων καλωδίων και άλλων δομικών εργασιών που μπορεί να απαιτηθούν.