Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός σύγχρονων δικτύων αποτελεί μία σύνθετη εργασία που απαιτεί εμπειρία και χρησιμοποίηση ειδικών εργαλείων. Οι μηχανικοί της MARAC είναι σε θέση να αναλάβουν όλο το σχεδιαστικό μέρος που απαιτεί η ανάπτυξη ενός δικτύου και περιλαμβάνει τη σχεδίαση RF, τη σχεδίαση κυψελών, σχεδίαση χωρητικότητας και, τέλος, τη σχεδίαση του δικτύου.

Σχεδίαση RF

Η σχεδίαση RF αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία μέσα σε περιβάλλοντα διάδοσης που επιδρούν πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες. Με τη χρησιμοποίηση ενός επαγγελματικού εργαλείου σχεδίασης, είναι δυνατή η ανάλυση των μηχανισμών διάδοσης ενός ηλεκτρομαγνητικού σήματος και η ανάλυση των παρακάτω στοιχείων και παραμέτρων που είναι απαραίτητα για τη σχεδίαση του δικτύου.  

 • Ανάλυση φάσματος
 • Ανάλυση περιβάλλοντος διάδοσης 
 • Link budget study 
 • Ανάλυση παρεμβολών
 • Adjacent Channel Rejection 
 • Παράγοντας επαναχρησιμοποίησης συχνότητας 
 • Επιλογή κεραιών 
 • Μετρήσεις C/I, C/N, CINR

Σχεδίαση κυψελών

H σχεδίαση κυψελών εφαρμόζεται σε μεγάλα ασύρματα δίκτυα πρόσβασης και έχει να κάνει με τη διαστασιολόγηση του δικτύου. Κύριος στόχος αυτής της σχεδίασης, είναι ο καθορισμός του μεγέθους των κυψελών σε συνδυασμό με την επιθυμητή κάλυψη και τον επιθυμητό αριθμό χρηστών που θα υποστηρίξει η κυψέλη. Πιο συγκεκριμένα, για τη σχεδίαση κυψελών απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες:

 • Απόφαση για το μέγεθος των κυψελών
 • Ορισμός της περιοχής στόχευσης
 • Ανάλυση κάλυψης
 • Σχεδίαση συχνοτήτων για πολλαπλές κυψέλες και συγχρονισμός
 • Διαχείριση GIS βάσεων δεδομένων
 • Διαχείριση βάσεων δεδομένων της θέσης
 • Ρύθμιση συστημάτων
 • Ρύθμιση βιβλιοθηκών ασύρματου εξοπλισμού
 • Ρύθμιση σταθμών βάσης
 • Ρύθμιση κλάσεων υπηρεσίας
 • Δημιουργία κίνησης και ανάλυση 

Σχεδίαση χωρητικότητας

Η σχεδίαση χωρητικότητας έχει να κάνει με τη συνολική διαστασιολόγηση του δικτύου και αποτελείται από τις παρακάτω εργασίες:

 • Καθορισμός αριθμού απαιτούμενων σταθμών βάσεων
 • Καθορισμός αριθμού απαιτούμενων τομέων
 • Μέγεθος καναλιού
 • Καθορισμός αριθμού υποστηριζόμενων συνδρομητών
 • Αριθμός συνδρομητών ανά τομέα
 • Καθορισμός παροχής υπηρεσίας
 • Απαίτηση σε εύρος ζώνης
 • Υπηρεσίες BE
 • Υπηρεσίες VoIP

Σχεδίαση Δικτύου

Η σχεδίαση δικτύου αφορά την ΙP διευθυνσιοδότηση του συνόλου του δικτύου, την επιλογή του κατάλληλου δικτυακού εξοπλισμού που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου, τη σχεδίαση της ασφάλειας του δικτύου, το τύπο ανάπτυξης του δικτύου και ζητήματα υπηρεσιών και ποιότητας αυτών. Σε αυτό το στάδιο γίνεται επίσης η σχεδίαση του backhaul δικτύου και η ανάλυση της κίνησης.