Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Οι λύσεις δικτύων κινητών επικοινωνιών αφορούν εφαρμογές βασισμένες στο mobile WiMAX, ΙΕΕΕ 802.16e πρότυπο. Το mobile WiMAX, αποτελεί μία σύγχρονη ασύρματη ευρυζωνική λύση τέταρτης γενιάς (4G) που επιτρέπει τη σύγκλιση κινητών και σταθερών δικτύων μέσω ενός κοινού μητροπολιτικού δικτύου πρόσβασης.

Το πρωτόκολλο IEEE 802.16e-2005 ορίζει τη συγκεκριμένη τεχνολογία και εκτός από την ασύρματη διεπαφή οριοθετεί και την υπόλοιπη αρχιτεκτονική δικτύου που απαιτείται για την υλοποίηση ενός end-to-end mobile Wimax δικτύου.