Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Δικτυακές Λύσεις

Το Τμήμα Δικτυακών Λύσεων της Διεύθυνσης Ενσύρματων Επικοινωνιών, έχει ως κύριο στόχο την παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων σε Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους και την εκτέλεση μεγάλων έργων Δημοσίων & Ιδιωτικών Φορέων σε επίπεδο σχεδίασης, τεχνοοικονομικής προσφοράς, υλοποίησης και τεχνικής υποστήριξης με τα εξής αντικείμενα:

  • Δίκτυα Πρόσβασης & Τερματικού Εξοπλισμού
  • Metro Ethernet
  • Δίκτυα Κορμού
  • Δίκτυα Νέας Γενιάς (NGN)
  • Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης (Outsourcing)

Η μακρόχρονη εμπειρία των μηχανικών της ΜΑΡΑΚ, η πολυετής μόνιμη συνεργασία με μεγάλους κατασκευαστικούς Οίκους του εξωτερικού σε συνδυασμό με την προστιθέμενη αξία του Τμήματος R&D, εγγυώνται την ολοκληρωμένη και σε πλήρη λειτουργία παράδοση σύνθετων έργων & εφαρμογών (turn key solutions).

Η κύρια φιλοσοφία της ΜΑΡΑΚ όλα αυτά τα χρόνια, είναι η άρτια υποστήριξη όλων των προϊόντων και λύσεων/ εφαρμογών που διαθέτει στην αγορά, γι’ αυτό και έχει επενδύσει στη δημιουργία άρτιων & πιστοποιημένων εργαστηρίων με μεγάλης αξίας υλικοτεχνική υποδομή, η οποία συνεχώς ανανεώνεται προσαρμοσμένη στις νέες τεχνολογίες.

Βασισμένη τόσο στην ανωτέρω υποδομή, όσο και στο έμψυχο εξειδικευμένο δυναμικό της, η εταιρία δημιούργησε ειδικό τμήμα και ανέπτυξε δίκτυο πανελλαδικής κάλυψης για την υποστήριξη των τηλεπικοινωνιακών παρόχων σε όλη την ελληνική επικράτεια επί 24ώρου βάσεως.