Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  

Ηλεκτρική Ενέργεια από Γεωθερμία Μέσης Ενθαλπείας (κύκλος Rankine)

Ο Οργανικός Κύκλος Rankine είναι παρόμοιος με αυτόν ενός ατμοστρόβιλου, με τη διαφορά ότι το υγρό που οδηγεί το στρόβιλο είναι ένα οργανικό υγρό με υψηλή μοριακή μάζα.  Έτσι είναι δυνατή η εκμετάλλευση θερμικής ενέργειας χαμηλής θερμοκρασίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την εφαρμογή θερμικής ενέργειας, το οργανικό υγρό ατμοποιείται, εκτονώνεται στο στρόβιλο και μετά συμπυκνώνεται είτε με χρήση εναλλακτών νερού (ή με χρήση του εξωτερικού αέρα). Το συμπύκνωμα στη συνέχεια επανεισάγεται στον εξατμιστή για να κλείσει ο θερμοδυναμικός κύκλος.

Η αρχική πηγή ενέργειας που απαιτείται για τη διαδικασία, μπορεί να είναι ζεστό νερό σε θερμοκρασίες 90οC-250οC ή καυσαέρια.

Το ζεστό νερό μπορεί να προέρχεται από γεωθερμικά πεδία ενώ τα καυσαέρια από βιομηχανικές διεργασίες ή και από εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας.

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες