Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

Δείτε Στοιχεία της Μετοχής απο το Ιn.gr
 
Αρχική Σελίδα
Εταιρική Διακυβέρνηση
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας - Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών
Πίνακες Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου (ετήσιες)
Χρηματιστηριακά Στοιχεία Μετοχής
Ετήσια Δελτία
Γενικές Συνελεύσεις

 
Κατεβάστε δωρεάν την πιό πρόσφατη έκδοση του προγράματος Adobe Reader για την ανάγνωση αρχείων τύπου .pdf

    OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ :Πίνακες Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

2009    MAΡΑΚ ΑΕ, Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 31-12-2008
2008    MAΡΑΚ ΑΕ, Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 30-06-2008
2008    MAΡΑΚ ΑΕ, Αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων
2007    MAΡΑΚ ΑΕ, Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 31-12-2007
2007    MAΡΑΚ ΑΕ, Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 30-06-2007
2006    MAΡΑΚ ΑΕ, Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 31-12-2006
2006    MAΡΑΚ ΑΕ, Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 30-06-2006
2006    MAΡΑΚ ΑΕ, Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 31-03-2006
2005    MAΡΑΚ ΑΕ, Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 31-12-2005
2005    MAΡΑΚ ΑΕ, Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 30-09-2005
2005    MAΡΑΚ ΑΕ, Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 30-06-2005
2005    MAΡΑΚ ΑΕ, Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 31-03-2005
2004    MAΡΑΚ ΑΕ, Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 31-12-2004
2004    MAΡΑΚ ΑΕ, Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 30-09-2004
2004    MAΡΑΚ ΑΕ, Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 31-06-2004