Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

Δείτε Στοιχεία της Μετοχής απο το Ιn.gr
 
Αρχική Σελίδα
Εταιρική Διακυβέρνηση
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας - Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών
Πίνακες Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου (ετήσιες)
Χρηματιστηριακά Στοιχεία Μετοχής
Ετήσια Δελτία
Γενικές Συνελεύσεις

 
Κατεβάστε δωρεάν την πιό πρόσφατη έκδοση του προγράματος Adobe Reader για την ανάγνωση αρχείων τύπου .pdf

    OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ :Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών

2007    UNIAXIS SRL, Πιστοποιητικό 2007
2007    UNIAXIS SRL, Οικονομικές Καταστάσεις 2007
2007    ΜΑΡΑΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ SRL, Πιστοποιητικό 2007
2007    ΜΑΡΑΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ SRL, Οικονομικές Καταστάσεις 2007
2006    ΤΕΜΑ ΑΕ, Ισολογισμός 2006
2006    ΜΑΡΑΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ SRL, Ισολογισμός και Πιστοποιητικό 2006
2006    ΤΕΜΑ ΑΕ, Προσάρτημα 2006
2006    ΤΕΜΑ ΑΕ, Πιστοποιητικό 2006
2006    UNIAXIS SRL, Ισολογισμός και Πιστοποιητικό 2006
2005    UNIAXIS SRL, Ισολογισμός 2005
2005    ΤΕΜΑ ΑΕ, Ισολογισμός 2005
2005    ΜΑΡΑΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ SRL, Ισολογισμός 2005
2005    ΜΑΡΑΚ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ EOOD, Ισολογισμός 2005
2005    UNIAXIS SRL, Πιστοποιητικό 2005
2005    ΤΕΜΑ ΑΕ, Προσάρτημα 2005