Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

Δείτε Στοιχεία της Μετοχής απο το Ιn.gr
 
Αρχική Σελίδα
Εταιρική Διακυβέρνηση
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας - Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών
Πίνακες Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου (ετήσιες)
Χρηματιστηριακά Στοιχεία Μετοχής
Ετήσια Δελτία
Γενικές Συνελεύσεις

 
Κατεβάστε δωρεάν την πιό πρόσφατη έκδοση του προγράματος Adobe Reader για την ανάγνωση αρχείων τύπου .pdf

    OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ :Εταιρική Διακυβέρνηση

2013    MAΡΑΚ ΑΕ, Εταιρική Διακυβέρνηση 28 Ιουνίου 2013
2013    MAΡΑΚ ΑΕ, Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Οικονομικά Στοιχεία 28 Ιουνίου 2013
2013    MAΡΑΚ ΑΕ, Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης 28.06.2013
2013    MAΡΑΚ ΑΕ, Οργανόγραμμα
2013    MAΡΑΚ ΑΕ, Διοικητικό Συμβούλιο 28 Ιουνίου 2013
2013    MAΡΑΚ ΑΕ, Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης
2012    MAΡΑΚ ΑΕ, Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Οικονομικά Στοιχεία 27 Ιουνίου 2012
2012    MAΡΑΚ ΑΕ, Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης
2012    MAΡΑΚ ΑΕ, Οργανόγραμμα 27 Ιουνίου 2012
2012    MAΡΑΚ ΑΕ, Διοικητικό Συμβούλιο 27 Ιουνίου 2012
2012    MAΡΑΚ ΑΕ, Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης 27 Ιουνίου 2012
2011    MAΡΑΚ ΑΕ, Διοικητικό Συμβούλιο 30 Ιουνίου 2011
2011    MAΡΑΚ ΑΕ, Δήλωση Εταιρικης Διακυβέρνησης Οικονομικά Στοιχεία 30 Ιουνίου 2011
2011    MAΡΑΚ ΑΕ, Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης 30.06.2011
2011    MAΡΑΚ ΑΕ, Εταιρική Διακυβέρνηση 30 Ιουνίου 2011